Serwo do kolektora ciepłej wody

Serwo do kolektora ciepłej wody

Serwo do ciepłej podłogi: zasada działania i cel. Ciepłe podłogi to woda w prywatnym domu

Organizacja ogrzewania podłogowego wymaga uwzględnienia wielu aspektów technicznych. Dodatkowe wyposażenie w postaci systemów kontroli i zarządzania jest kluczowym ogniwem w ogólnej infrastrukturze ciepłej podłogi. Zawiera termostaty, zestawy z kablami, łączniki i czujniki. Głównym zadaniem w tej branży jest serwonapęd do ciepłej podłogi, który opiera się na elektromechanicznej zasadzie działania. W efekcie odpowiada za kontrolowanie przepływu wody w obrysie rurociągów wodnych. W elektrycznych systemach ogrzewania podłogowego stosowane są również podobne regulatory, ale działają one inaczej. Mechaniczna część funkcjonalna jest praktycznie nieobecna w nich, ponieważ nie ma potrzeby wykonywania działania blokującego. A teraz warto bliżej zrozumieć, jaka jest różnica między podobnym napędem w systemie ogrzewania wody.

Na zewnątrz jest to małe cylindryczne urządzenie podłączone do sieci i czujnika temperatury. Głównym zadaniem urządzenia jest sterowanie zaworami termostatycznymi urządzeń grzewczych. Sygnał do obsługi serwomechanizmu to ręczny przełącznik, termostat lub kolektor. Ta ostatnia opcja jest wykorzystywana częściej, ponieważ pozwala na organizowanie bardziej rozległych i wydajnych sieci grzewczych. W szczególności serwomotor dla kolektora ciepłej podłogi wodnej może równocześnie obsługiwać kilka odcinków rurociągów, które mogą nie być ze sobą połączone. Inną kwestią jest, że każda niezależna grupa kolekcjonerska powinna również posiadać system monitorowania parametrów klimatycznych. Na podstawie jego wskaźników elektromechaniczny serwonapęd wykona to lub owo działanie w celu skorygowania charakterystyki ogrzewania.

Działanie regulatora opiera się na zasadzie rozszerzania się płynu mieszkowego w momencie przepływu prądu przez zintegrowany element grzewczy. W tym przypadku płyn roboczy musi być specjalny - z reguły jest to toluen. Dzięki tej konfiguracji, ciepłe podłogi wodne w prywatnym domu mogą być sterowane w trybie automatycznym, jeśli interakcja pomiędzy poszczególnymi elementami systemu jest odpowiednio zorganizowana. Producenci sami rozważają optymalny schemat pracy, w którym ciepłą podłogę kontroluje temperatura powietrza, dopóki poziom mocy cieplnej nie odpowiada indeksowi normatywnemu, czyli wygodnemu dla użytkownika.

Na uwagę zasługuje inny algorytm pracy ciepłej podłogi - z grzejnikiem. Zalety tej konfiguracji są oczywiste, ponieważ emisja ciepła zostanie zwiększona, a czas ogrzewania zostanie skrócony. Jeśli koszty energii zostaną odrzucone, kolejną poważną wadą tego systemu jest brak równowagi w obciążeniu pracą dwóch grzejników. Aby zmniejszyć tę różnicę, można również zastosować serwo do ciepłej podłogi. W tym przypadku właściwa byłaby zasada działania, oparta na regulacji temperatury powierzchni w powietrzu. W niskich temperaturach grzejniki będą włączane tylko w przypadku niedostatecznego odprowadzania ciepła w ogrzewaniu podłogowym. Odwrotnie, gdy moc grzewcza systemu głównego przekroczy ustawiony tryb, radiator automatycznie się wyłączy.

Odmiany modeli serwonapędów

Przede wszystkim należy po raz kolejny podkreślić, że istnieją serwomechanizmy i serwomechanizmy. Pierwsza opcja jest mniej powszechna i znacznie gorsza od ergonomii w modelach automatycznych. Z drugiej strony, urządzenia przenośne są niezawodne, aw niektórych przypadkach nawet dokładne. Rozróżnij także modele otwarte i zamknięte. Otwarte regulatory oznaczają, że zawór nie będzie domyślnie zablokowany. Oznacza to, że w przypadku braku sygnałów serwomechanizmu dla ciepłej podłogi punkty migawki rury wody grzewczej znajdą się w pozycji otwartej. Odwrotnie, systemy zamknięte zapewniają, że zawory zostaną zablokowane, jeśli napęd nie jest pod obciążeniem.

Montaż serwomechanizmu jest łatwiejszy niż instalowanie ciepłej wody jako takiej. Zazwyczaj takie urządzenia są montowane w dowolnej pozycji, która będzie akceptowalna i dogodna pod względem działania. Przed instalacją należy upewnić się, że gwintowanie pasuje do standardu danego produktu - należy to odnotować, jeśli akcesoria zostały zakupione osobno. Teraz możesz przejść bezpośrednio do pytania, jak podłączyć ciepłą podłogę do systemu ogrzewania, a wraz z nią serwo. Ogrzewanie podłogowe jest wprowadzane do wspólnej infrastruktury grzewczej za pośrednictwem wspomnianego systemu kolektorów, do którego wejdzie regulator. Adapter napędu musi być przykręcony do zaworu, a następnie regulator musi być zamontowany na nim, tak aby odpowiednie zatrzaski były włączone.

Wszystkie elementy robocze i funkcjonalne muszą mieć swobodę działania i widoczność dla użytkownika. Szczególną uwagę należy zwrócić na przycisk wskaźnika, który zwykle wystaje nieznacznie na powierzchni obudowy. Czyszczenie odbywa się dopiero po demontażu. Konieczne jest wyłączenie systemu, odkręcenie serwomechanizmu dla ciepłej podłogi i adaptera, a następnie przystąpić do delikatnej pielęgnacji. Konieczne jest także zachowanie odpowiednich warunków pracy sąsiednich komponentów, wśród których znajdują się elementy sieci energetycznej.

Przyzwoite opcje serwonapędów oferują Valtekraka, Watts, Kermi9raquo; i inni - to wielcy producenci sprzętu inżynieryjnego, specjalizujący się w technologii systemów grzewczych. Na tych samych liniach można znaleźć termostaty, czujniki, okablowanie i inne urządzenia pomocnicze, które uzupełniane są ciepłymi podłogami wodnymi w prywatnym domu lub mieszkaniu. Jeśli chodzi o koszty, średnio elektromechaniczne serwonapędy szacuje się na 2,5-3 tys. Rubli.

Jak wybrać serwomechanizm do ogrzewania podłogowego?

Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika głównym parametrem wyboru będzie zakres temperatur obsługiwany przez urządzenie. Nawet modele budżetu działają w zakresie od 0 do 60 ºС, co jest optymalną wartością zapewniającą komfortowy mikroklimat. Powinieneś także powrócić do pytania, jak podłączyć ciepłą podłogę do systemu grzewczego, aby działała poprawnie w przyszłości. Jakość połączenia zależy od tego, jak poprawnie został wybrany adapter. Dodatkowo brany jest pod uwagę przekrój poprzeczny drutu zasilającego system kolektorów.

Ciepłe podłogi wodne tracą eklektyczne analogi tylko w trudnej technicznie organizacji procesu ogrzewania. Sprawą jest nie tylko układanie rurociągu ciepłym nośnikiem, ale także podłączanie systemu sterowania. W końcu, co to jest servo? Jest to instalacja elektromechaniczna, która jest połączona z kilkoma elementami infrastruktury grzewczej, w tym termoregulatorem i siecią elektryczną z rurami. Można spodziewać się minimum trudności tylko w przypadku pracy z niewielkim obszarem, ale na przykład ogrzewanie kilku pomieszczeń wymaga zorganizowania złożonej struktury zarządzania z kilkoma serwami.

Podłączenie serwomotoru ciepłej podłogi

Podgrzewana woda to nowy i nowoczesny rodzaj ogrzewania. Ten system grzewczy jest instalowany w różnych pomieszczeniach zarówno do celów mieszkalnych, jak i domowych.

Podgrzewane podłogi są dość skomplikowanym systemem ogrzewania, który składa się nie tylko z elementów grzewczych rur.

Obejmuje on najważniejszy organ rozdzielczy - kolektor, który z kolei jest również wyposażony w szereg ważnych urządzeń, z których jeden to serwomechanizm do ciepłej podłogi.

Servo i jego warianty

Jak wspomniano powyżej, serwo jest dodatkowym wyposażeniem, które jest zainstalowane na kolektorze dystrybucyjnym dla ciepłej wody.

Urządzenie służy do regulacji przepływu wody wpływającej do elementów grzejnych. Ten proces jest wykonywany przez otwieranie i zamykanie zaworów sterujących, które znajdują się na kolektorze powrotnym rozdzielacza.

Serwo mechaniczne jest najprostszą wersją tego urządzenia.

Nie ma złożonego projektu i akceptowalnych kosztów.

Regulacja temperatury odbywa się bezpośrednio na samym urządzeniu poprzez obracanie specjalnego koła, które zmniejsza lub zwiększa temperaturę.

Sterowanie samym urządzeniem nie jest potrzebne, najważniejsze jest ustawienie wymaganej wartości, a serwo tego typu kontroluje temperaturę.

Urządzenia mechaniczne nie są łączone z czujnikiem temperatury

Takie urządzenie nie jest kompatybilne z czujnikiem temperatury i nie może automatycznie aktywować (włączać i wyłączać), gdy temperatura ogrzewanej podłogi jest zwiększana i obniżana od wartości zadanej.

Urządzenie wymaga ciągłego monitorowania wartości temperatury podczas wychodzenia z domu, a nawet przed pójściem spać, ale okres jego działania jest bardzo długi i urządzenie nie wymaga ustawień zapobiegawczych i dodatkowej konserwacji.

Elektroniczny serwomechanizm dla rozdzielacza

Wersja elektroniczna serwomotoru ciepłej wody jest również dość prostym urządzeniem, które automatycznie dostosowuje przepływ płynu chłodzącego do obiegu grzewczego systemu.

Obwód kolektora z serwonapędem

Urządzenie ma stałe elektroniczne uzgadnianie z termoregulatorem, który jest zbiornikiem analitycznym. Termostat lub termostat jest dopasowany do czujnika temperatury, który jest instalowany w pobliżu elementów grzejnych w jastrychu ciepłej podłogi.

W związku z tym termostat ustawia granice temperatury, przy których serwomotor otwiera i zamyka regulowany zawór, aby zapewnić ciepłą wodę do obwodów grzewczych. Jedną z opcji podłączenia termostatu do serwonapędów można zobaczyć z tabeli diagramów.

Urządzenie typu elektronicznego może całkowicie produkować i kontrolować dostarczanie chłodziwa do systemu grzewczego, ale każdy właściciel musi zapłacić znaczną ilość pieniędzy, aby go kupić.

Należy pamiętać, że przy wyborze elektronicznego serwonapędu należy wziąć pod uwagę specyfikę samego pomieszczenia lub, dokładniej, obszaru zasilania. Należy również zwrócić uwagę na częstotliwość przerw w dostawie energii elektrycznej.

Jeśli zdarza się to dość często, to warto dodatkowo zainstalować UPS (indywidualny zasilacz) lub wybrać opcję zatrzymania na urządzeniu mechanicznym do regulacji dopływu chłodziwa. Więcej informacji na temat serwonapędów można znaleźć w tym filmie:

Zdalny system regulacji zaopatrzenia w wodę jest dość złożonym mechanizmem elektronicznym, który jest często używany w pomieszczeniach, w których podłoga jest ogrzewana przez system ogrzewania, który jest zainstalowany we wszystkich pokojach w mieszkaniu.

Zdalne serwomechanizm reguluje przepływ płynu chłodzącego do każdego obwodu układu. Zgodził się z termostatów montowanych w różnych pomieszczeniach, które mogą gromadzić się automatycznie do temperatury otoczenia i podgrzewa każdy pokój własnych (nie-zagregowane) parametrów.

Zorganizowanie takiego systemu grzewczego, wielu ekspertów doradza nabyć niezawodne i fabularnych wypełnione termostaty mają być dostarczone do wiersza poleceń serwo, na podstawie których urządzenie będzie w stanie stworzyć swój własny, unikalny mikroklimat (na prośbę właściciela) w każdym pokoju. Więcej informacji o zdalnych urządzeniach znajdziesz w tym filmie:

Należy zauważyć, że serwonapędy mogą być klasyfikowane według następujących parametrów:

Normalnie zamknięte urządzenia w przypadku przerwy w zasilaniu stają się w położeniu początkowym (zamkniętym).

W tym stanie woda nie może przepłynąć przez serwonapęd. Położenie otwarte jest przeciwieństwem opisanego powyżej, i odwrotnie, pozwala chłodziwemu w systemie, co nie zawsze jest korzystne.

Urządzenie i zasada działania serwomechanizmu dla poziomu podłogi wodnej

Każdy serwonapęd zainstalowany na kolektorze ciepłej wodnej podłogi ma konstrukcyjną identyczną strukturę:

  • specjalny mechanizm sprężynowy;
  • pojemność za pomocą specjalnego płynu - toluenu.

Toluen przy działaniu temperatury (gorąca woda) na ściankach pojemnika rozszerza się, wywierając w ten sposób nacisk na regulowany zawór termo-zaworu. Gdy zawór woda chłodząca wraca do swojego pierwotnego położenia, ale należy pamiętać, że toluen ostygnie dużo wolniej, niż ciepło, a w tym czasie woda może być rozmieszczone równomiernie wzdłuż konturu.

Po wystawieniu na działanie temperatury, toluen rozszerza się

Istnieją serwa bez toluenu. W takim przypadku elementem grzejnym jest sprężyna lub płyta, która zmienia swoje położenie i otwiera zawór, gdy jest on wystawiony na działanie temperatury.

Prawie każdy serwomechanizm jest wyposażony w automatyczny system ochrony przed przegrzaniem. Jeśli korpus urządzenia osiągnie określoną temperaturę, napęd serwo wyłączy się, zamykając klapę. Można go uruchomić dopiero po normalizacji temperatury.

Powinieneś wiedzieć, że serwonapęd można zainstalować zarówno na oddzielnym zaworze termicznym, jak i na wyjściu kolektora. Zależy to od liczby obwodów systemu ogrzewania podłogowego i od ilości rozłożonego pomieszczenia.

Jeśli ogrzewanie jest zorganizowane w jednym pomieszczeniu, a obiegi grzewcze mają w przybliżeniu taką samą długość, wystarczy jedno serwomechanizm.

Jeżeli system ogrzewanej wodą podłogi ogrzewa całe mieszkanie, to urządzenie powinno być zainstalowane na każdym zaworze.

W oparciu o powyższy artykuł można powiedzieć, że serwomechanizm do kolektora z ogrzewaną wodą podłogą jest niezbędnym urządzeniem przy organizacji ogrzewania w domu lub mieszkaniu. To "na jego barkach" polega na kontroli nad systemem grzewczym. Wybierając urządzenie z powyższych opcji, należy wziąć pod uwagę cechy pomieszczenia i wyraźnie ustawić zadania dla serwa.

Przegląd serwonapędu dla ogrzewania podłogowego - zasada działania i wskazówki montażowe

Praca ciepłej podłogi zależy od wielu czynników. Ten system składa się z wielu komponentów, które muszą być poprawnie zainstalowane i które wykonują określoną funkcję. Jednym z takich elementów jest serwo. Służy do instalacji podgrzewanej podłogi.

Napęd serwo jest specjalnym urządzeniem, które służy do regulacji przepływu nośnika ciepła. Odbywa się to poprzez zamknięcie i otwarcie zaworów sterujących, które znajdują się na rozdzielaczu.

Serwonapęd można podzielić na następujące typy:

  • Mechaniczny. Sterowanie jest dość proste, ponieważ ma elementarne urządzenie. Główną zaletą prezentowanego produktu jest jego niski koszt i trwałość. Aby wyregulować temperaturę, po prostu lekko obróć pokrętło na desce rozdzielczej, aby zwiększyć lub zmniejszyć wskaźnik. Jednocześnie nie jest konieczne ciągłe monitorowanie działania urządzenia, ponieważ dalsze działanie jest automatyczne. Jedyną wadą mechanicznego serwomotoru przeznaczonego do podgrzewanej przez wodę podłogi jest to, że nie można zaprogramować minimalnej wartości temperatury. Dlatego ręczna regulacja może zająć trochę czasu. Jeśli istnieje potrzeba opuszczenia domu przez dłuższy czas, należy ręcznie ustawić żądaną wartość temperatury.
  • Elektroniczny. Taki serwonapęd ma szeroką funkcjonalność. Dzięki elektronicznemu wyświetlaczowi można zaobserwować, jak poprawnie działa system ciepłej podłogi, czy występują usterki. Ponadto pokazane urządzenie ma takie samo proste urządzenie jak wariant mechaniczny. Jednak znacznie wygodniej jest z niego korzystać. Regulacja temperatury podgrzewanej podłogi jest automatyczna, bez udziału człowieka. Jednak jego stosowanie ma znaczną wadę: dość wysoki koszt.

Zainstalowany na serwonapędach kolektora

  • Zdalny. Główną zaletą prezentowanego urządzenia jest to, że wszystkie niezbędne ustawienia można wykonać bez przebywania w pobliżu kolektora. Oznacza to, że zdalne serwonapęd ma 2 czujniki, które bardzo dokładnie monitorują różnicę temperatur w pomieszczeniu. W takim przypadku to urządzenie może działać w około 9 różnych trybach. Dlatego adaptacja umożliwia ścisłe monitorowanie zużycia energii elektrycznej. Głównym wymogiem dla takiego serwonapędu jest to, że lepiej jest zainstalować aparat na kolektorze, który jest wyposażony w system podgrzewanej podłogi. Oznacza to, że producent musi być taki sam.

Ponadto możesz wybrać urządzenia wciąż zamknięte i normalnie otwarte. Jeśli weźmiemy pierwszy przypadek, to zawór jest domyślnie zamknięty, więc nawet po przyłożeniu napięcia chłodziwo nie przejdzie przez niego. Jeśli chodzi o normalnie otwarty serwomechanizm, podgrzana woda przechodzi przez niego bez przeszkód.

Wideo opisujące pracę ciepłej podłogi z normalnie otwartymi serwami:

Zasada działania i rozmieszczenia serwomechanizmów dna wodnego

Każdy siłownik, który jest używany do ogrzania systemów ogrzewania podłogowego wody, urządzenie ma: mechanizm sprężynowy i pojemnik (mieszek), który jest specjalnym płynie - toluen. Pod wpływem temperatury, przedstawiona substancja jest w stanie rozszerzyć się i wywierać nacisk na pręt zaworu termicznego, który z kolei rozciąga się. W takim przypadku zawór zamyka się.

Po ochłodzeniu cieczy wewnątrz serwomechanizmu zawór powraca do pierwotnej pozycji. Chłodzi urządzenie znacznie dłużej, niż się nagrzewa. Należy zauważyć, że istnieją urządzenia, które działają bez toluenu. W tym przypadku pręt porusza się z powodu nagrzewania elementu termicznego kompensacji. Jest on przedstawiony w formie sprężyny lub płyty, która może zmieniać swoje położenie w wyniku ogrzewania.

Na górze siłownika można zobaczyć specjalny mechanizm chowany, która nie tylko określa sposób termiczny siłownik jest osadzony w zaworze, ale również może pokazać tryb pracy zaworu (aktywowany lub nie).

Wskazanie położenia zaworu na serwomotorze i jego urządzeniu: 1- Nakrętka; 2 - Wiosna; 3 - Miechy; 4 - Obudowa z diodami LED; 5 - Styk pomocniczy; 6 - Kabel

Kolejne serwomotory zainstalowane w systemie ciepłej wody mają specjalną ochronę przed przegrzaniem. Oznacza to, że jeśli dopuszczalna temperatura zostanie przekroczona, dzięki wbudowanemu mechanizmowi wyłączania urządzenie przestaje działać. Urządzenia te można podłączyć do oddzielnego zaworu termostatycznego lub do zaworu kolektorowego.

W zależności od parametrów technicznych pomieszczenia, w którym będzie podgrzewana podłoga podgrzewana wodą, można zastosować serwomotor działający z prądu zmiennego lub stałego. Więcej o jego pracy powie w filmie Dmitrij Szumakow:

Dlatego najważniejszą zasadą, którą należy wziąć pod uwagę przy wyborze urządzenia, nie jest wygląd, ale typ serwomechanizmu. Należy również rozważyć, w jaki sposób jest on zgodny z termostatem. Najlepiej jest dać uprzywilejowane urządzenie uniwersalne, które zarządza dowolnym typem serwomechanizmu (zamkniętym lub otwartym).

Ponadto, podczas korzystania z urządzenia uniwersalnego, mistrz może w każdej chwili zmienić zamknięte serwo, aby otworzyć lub odwrotnie. Podczas instalacji nie wystąpią żadne problemy.

Podczas selekcji należy również wziąć pod uwagę jakość urządzenia. Zaleca się, aby nie kupować urządzenia w niecertyfikowanych punktach sprzedaży. Każdy element musi mieć dokumenty towarzyszące, które gwarantują jego jakość. Najlepiej jest preferować znanych producentów o dobrej reputacji.

Nieprawidłowa instalacja urządzenia może prowadzić do nieefektywnej pracy systemu, a nawet jego awarii. Dlatego serwonapęd musi być podłączony bardzo odpowiedzialnie i ostrożnie.

Umiejscowienie urządzenia to zawory rozdzielacza. Nie ma dokładnego schematu podłączania urządzenia do systemu. Wszystko zależy od wybranego termostatu. Jeśli kontroluje tylko jeden obwód, serwonapęd można podłączyć bezpośrednio do niego. Jeśli termostat jest odpowiedzialny za kilka obwodów, oznacza to, że przewody muszą być nawinięte na specjalnie zaprojektowane zaciski. Więcej w filmie:

Najczęstsze typy serwonapędów mają tylko dwa przewody, z których jeden otrzymuje zero, a drugi - fazę. Jeśli jednak nie ma przewodu jednofazowego, urządzenie będzie zorientowane na wykonywanie tylko jednej funkcji. Oznacza to, że urządzenie albo zamknie zawór, albo otworzy go.

W każdym razie serwonapęd to bardzo użyteczne urządzenie, które jest zainstalowane w kolektorze specjalnie w celu regulacji temperatury płynu chłodzącego. Bez tego gorąca woda nie może skutecznie działać. Czekam na wasze komentarze!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− 6 = 2