Ile piasku jest w kostce

Ile piasku jest w kostce

Ile ton piasku znajduje się w sześcianie: tabele, przykłady obliczeń

Piasek jest zwykle mierzony metrami sześciennymi w przypadku sprzedaży w sklepach budowlanych. Ale są obliczenia różnych mieszanin, które są oparte na pomiarach w tonach lub kilogramach. Bardzo trudno jest dokonać ponownego przeliczenia w praktyce. W rezultacie prawie musimy zważyć objętość kontrolną w postaci wiadra, a następnie wprowadzić korektę dla metrów sześciennych. Takie podejście daje duży błąd, więc najlepiej jest dowiedzieć się, jak gęstość piasku zależy od różnych czynników. Jest ich dużo, ale wszystko jest przewidywalne, jeśli masz pewną wiedzę.

Eksperci w tej dziedzinie liczą kilkadziesiąt odmian, ale w codziennym użyciu często działa uogólniona koncepcja "piasku budowlanego". Do tych celów stosuje się następujące rodzaje tego materiału:

 1. Piasek rzeczny. W przeciwieństwie do powszechnego mitu, bierze się go nie z brzegu, ale z samego dna koryta rzeki. Materiał ten jest pogłębiony, a następnie wyrzucany na ląd przez skorupę ziemną lub przechowywany na barkach. Następnie jest suszony, a następnie używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Jest to czysty piasek, ale nie wymaga wstępnej obróbki. Jakość nie jest gorsza od następnej odmiany, ale kosztuje kilka razy tańsze.
 2. Precoating sand. Powstaje w wyniku sztucznego zmywania piasku z kamieniołomu dużą ilością wody pod ciśnieniem na sitach.
 3. Piasek wapienno-piaskowy. Ma olśniewający biały kolor. Może być stosowany jako tania warstwa drenażowa, ale istnieje ograniczenie w jej stosowaniu - może zabrudzić glebę, w wyniku której wzrost drzew na terenie będzie niemożliwy.
 4. Piasek z kamieniołomu. Uzyskane w wyspecjalizowanych kamieniołomach za pomocą koparek i dalsze przetwarzanie nie odbywa się.
 5. Sea Sand. Jest całkowicie nieodpowiedni dla mieszanek betonowych z dwóch prostych powodów. Pierwszy - to roztwór soli i zmyć całą sól, trzeba wydać za dużo wody. Drugi - jest szlifowany przez falę do okrągłej formy ziaren, co negatywnie wpływa na ogólną wytrzymałość betonu.

Co wpływa na wagę pojedynczego sześcianu piasku

Istnieje kilka głównych czynników, które określają masę piasku:

 1. Wilgotność. Czynnik ten można uznać za zmienny, ale jest bardzo istotny przy mierzeniu masy piasku, ponieważ większość piasku budowlanego jest przechowywana na otwartych przestrzeniach. Nawet jeśli leży pod baldachimem, nie ma to znaczenia. Ponieważ piasek bardzo dobrze pochłania i zatrzymuje wilgoć, a to znacznie zwiększa masę 1m³ piasku.
 2. Gęstość. Czynnik taki jak gęstość ma znaczący wpływ na masę piasku, ponieważ ma właściwości zagęszczania i rozluźniania pod wpływem czynników zewnętrznych. Na przykład, podczas załadunku i rozładunku piasku, ulega on poluzowaniu, a z kolei jego gęstość zmniejsza się, a masa na 1 m3 również się zmniejsza. Podczas transportu piasek jest zagęszczany, a jednocześnie masa 1 m³ piasku wzrośnie, a objętość zmniejszy się.
 3. Obecność wtrętów zewnętrznych. Może to być glina, różne korzenie, liście, muszle mięczaków. Nie powinniśmy również wykluczać faktu, że te inkluzje mogą występować jako fragmenty, które również należy wziąć pod uwagę przy pomiarze masy.
 4. Formacyjna skała. Zwykle piasek formowany jest przez skały kwarcowe i kwarcytowe. Ale obecność zanieczyszczeń innej skały w co najmniej 10% całkowitej objętości może znacznie zmienić gęstość, a z kolei masę piasku.
 5. Rozmiar frakcji. Wielkość ziarna ma wpływ na zużycie materiału budowlanego i jego zapotrzebowanie na wodę.

Przenoszenie piasku z metrów sześciennych do ton

Najdokładniejszym obliczeniem jest zależność gęstości objętościowej od wilgotności, ponieważ im więcej piasku jest nawilżane, tym bardziej zależy ono od ilości wody. Jest on gęsto upakowany w pojemniku podczas nalewania.

Tabela zależności gęstości piasku od wilgotności bezwzględnej

Gęstość nasypowa (kg / m 3)

Niezwykle mała masa metra sześciennego dla pewnej zawartości wilgoci jest możliwa z powodu zbijania się i zmian właściwości kleju mieszaniny. Niskie wartości wilgotności zależą od przepuszczalności materiału. Maksymalna wilgotność piasku wynosi 20%. Przy większej ilości wody uważa się, że nie nadaje się do sprzedaży.

Aby przenieść piasek z metrów sześciennych na tonę, potrzebujesz:

 1. Najpierw musisz określić gęstość nasypową materiału. Co, jak już wiemy, jest mierzone w kilogramach na metr sześcienny. Gęstość piasku można określić na podstawie katalogu fizycznego lub użyć powyższej tabeli. Idealnie gęstość naturalnego piasku wynosi 1300 kg / m 3, ale może wzrosnąć wraz ze wzrostem wilgotności.
 2. Następnie można określić masę piasku za pomocą wzoru: m = V * P (V - objętość (liczba kostek), P - gęstość).
 3. Następnie przelicz wynik na tony z kilogramów, dzieląc uzyskaną wartość przez 1000.

Na przykład mamy 15 metrów sześciennych mokrego piasku (V), którego gęstość (P) wynosi 1500 kg / m 3. W celu określenia masy (m) mnożymy objętość przez gęstość i dzielimy wynik przez 1000:

m = 15 m 3 * 1500 kg / m 3 = 22500 kg

22500/1000 = 22,5 tony.

W wyniku obliczeń okazało się, że 15 m 3 mokrego piasku waży 22,5 tony.

Tabela masy 1 m 3 piasku różnych typów

Dane te można uznać za ogólne wskaźniki. Ale dzięki tej wiedzy znacznie lepiej jest obliczyć masę piasku niż dokonać obliczeń bez znajomości rzeczywistych wartości. Jak pokazuje praktyka, lepiej jednak mierzyć materiały sypkie za pomocą metrów sześciennych. Piasek rzadko jest mierzony wagowo, ponieważ zmienia się w zależności od wilgotności i nie ma precyzyjnych higrometrów do pomiaru tego wskaźnika.

Formularzowe obliczanie masy piasku

Aby uzyskać opinię, wypełnij formularz na stronie Kontakty.

Wszystkie materiały na stronie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie bez aktywnego linku jest surowo zabronione!

Ile ton piasku w obliczeniu sześcianu

Żadna konstrukcja nie jest wykonywana bez takiego materiału jak piasek, poza tym jest szeroko stosowana do produkcji form i szkła. Pojawia się w naturze przez niszczenie skał przez wodę, przez wietrzenie i przez siłę atmosfery. Materiał ten może różnić się składem, rozmiarem ziarna, lokalizacją i warunkami formowania. Ponadto należy wiedzieć, ile zawarty jest w metrach sześciennych.

Skład piasku obejmuje wiele różnych minerałów, cząstek skalnych, prawdopodobnie szkielety organizmów.

Jego skład może się różnić nawet w obrębie jednego pola, jest to spowodowane dodatkowymi zanieczyszczeniami, które są bardzo zróżnicowane.

Jest klasyfikowany zgodnie z poniższymi wskaźnikami.

Według wielkości ziaren:

W miejscach występowania i warunkach edukacji:

Piasek składa się z fragmentów następujących minerałów:

 • skalenie;
 • kwarc;
 • mika;
 • różne zanieczyszczenia, takie jak małe fragmenty skał, szkielety;

Według wielkości ziarna:

Piasek może różnić się gęstością, co jest naturalne: im mniejsze ziarno, tym silniejsze jest jego zagęszczenie. Na to również może mieć wpływ inne czynniki, wpływ na środowisko zewnętrzne. Ustalenie ciężaru piasku w 1 m³ nie jest tak proste, należy je obliczyć biorąc pod uwagę wiele zasad, takich jak skład, wielkość ziarna, gęstość, wilgotność i inne.

Czynniki wpływające na ciężar właściwy

Piasek może doskonale wchłaniać i zatrzymywać wilgoć, a ten czynnik może znacznie zwiększyć jego masę w 1 m³. Z tego powodu przy pomiarze jego masy wziąć pod uwagę jego wilgotność. Ponadto należy wiedzieć, że im mniejsze ziarno, tym bardziej pochłaniają one wilgoć, a masa suchego materiału i przy zwiększonej wilgotności może się różnić o ponad 1,5 raza.

Drugi czynnik wpływający na masę, jest jego gęstością. Ponieważ jest to materiał luźny, ma właściwość zagęszczania i rozluźniania w zależności od efektu. Podczas załadunku i rozładunku maszyny piasek ulega poluzowaniu, jego gęstość maleje, a także masa 1 m³. Podczas transportu materiału może on być znacznie zagęszczony, wtedy waga 1 m³ będzie znacznie większa, a jego ogólna objętość będzie mniejsza. Stopień zagęszczenia może zależeć od składu materiału, np. Piasek rzeczny jest mniej zagęszczony niż kamieniołom.

Zasady przeliczania ton na metry sześcienne

Aby dowiedzieć się, ile ton piasku na metr sześcienny, musisz znać następujące dane na temat materiału:

 1. Gęstość materiału.
 2. Wilgoć piasku.
 3. Stopień zagęszczenia.

Możesz przeanalizować przykład na mdrobnoziarnisty piasek z kamieniołomu, zazwyczaj jego gęstość wynosi 1700 - 1800 kg / m3, a wilgotność nie powinna przekraczać 6 - 7%.

1 m³ takiego materiału waży około 1,7 - 1,8 tony.

Możesz obliczyć masę, jaką może transportować przeciętny wywrotka. Objętość jego ciała wynosi zwykle 12 m³, stąd:

1700 kg * 12 m³ = 20400 kg, czyli 20,4 tony.

Jeżeli wilgotność piachu osiągnie 20%, to jego masa wzrośnie o 4 tony, dlatego jeden wywrotka będzie zawierał około 25 ton takiego materiału.

Następnie można wziąć pod uwagę tabelę, która pokazuje informacje, jaka masa w 1 m³ jest tym lub innym rodzajem piasku.

W tej tabeli nie przedstawiono wszystkich rodzajów materiałów, ale najważniejsze najczęściej używany w budownictwie i innych pracach. Masa nie jest również absolutnie dokładna, ponieważ stale się zmienia w zależności od gęstości i wilgotności.

Dokładne obliczenie wymaganej ilości

Dokładnie obliczyć ilość piasku jest prawie niemożliwe z wielu powodów. Do matematycznie dokładnych obliczeń konieczne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych i określenie dokładnej gęstości materiału, stopnia jego zagęszczenia i zawartości wilgoci. Dwa ostatnie dane mogą się ciągle zmieniać ze względu na warunki pogodowe. W związku z tymi powodami przekształcanie ton w kostki i odwrotnie - jest to niezwykle trudne zadanie, a obliczenie dokładnej ilości potrzebnego materiału jest prawie niemożliwe.

Wychodząc z tego wszystkiego, przyjęliśmy przybliżone dane do obliczeń zazwyczaj wilgotność wynosi 7%, a gęstość piasku 1600 kg / m3. Błąd określonych obliczeń jest bardziej opłacalny niż ceny za pracę laboratoryjną i badanie fizycznych właściwości materiału.

Aby poprawnie obliczyć ilość piasku, która jest wymagana dla niektórych zadań, zawsze warto wziąć od 1 do 3 metrów sześciennych więcej. Jest to spowodowane zmianami objętości materiału podczas transportu, jest znacznie gęstsze i może być nieco rozproszone. Przy zakupie zwykle stosuje się współczynnik 1,1 - 1,27, aby uwzględnić wszystkie istotne zmiany podczas transportu i przechowywania, które mogą wynikać z czynników pogodowych.

Jak obliczyć ile kostki waży?

Dziś piasek jest uniwersalnym i dość popularnym materiałem budowlanym. Bez tego składnika, ani jednego rozwiązania z betonu. Ponieważ piasek jest jednym z głównych elementów konstrukcji, należy starannie podejść do wyboru tego materiału.

Przed zakupem tego materiału musisz wiedzieć, ile waży kostka piasku, aby poprawnie obliczyć koszty. Przy wszelkich pracach budowlanych można stosować takie rodzaje surowców, jak:

Materiał rzeczny można nazwać najbardziej powszechnym rodzajem do otrzymywania roztworów i mieszanin. Koszt jest dostępny, jakość jest zadowalająca. Spektrum cen może mieć wpływ na frakcję, ilość zanieczyszczeń pyłowych i tak dalej.

Wielu właścicieli firm budowlanych, brygadziści zadają sobie pytanie, czym jest kostka piasku? Oczywiście może się to wydawać absurdalne, ale niektórzy pytają o wagę kostki piasku, jak tłumaczyć tonę materiału w kostkę i odwrotnie. Zupełnie uzasadnione pytania, ponieważ trzeba obliczyć zużycie surowców na roboty budowlane.

Aby przetłumaczyć poprawną kostkę tego materiału w tonach i plecach, należy pamiętać o jednym ważnym parametrze. Każda substancja ma swoją objętość i masę. W budownictwie szeroko stosowana jest koncepcja objętości materiałów sypkich, wyrażana w metrach sześciennych. Jeśli znasz ciężar piasku, możesz określić liczbę tak zwanych kostek.

Pojemność piasku: ile waży kostka piasku?

Weź średnią wartość. Tak więc, waga 1 kostki piasku, w zasadzie, jest ułożona w 1,5-1,7 tony. Przy takich obliczeniach należy wziąć pod uwagę, że mokre surowce będą nieco cięższe niż suche, około 1,8-1,9 tony. Ponadto należy wziąć pod uwagę obecność różnych zanieczyszczeń, które również dają wagę. Metr sześcienny idealnego materiału wyniesie około 1,3 tony. Jednak takie surowce są raczej drogie.

Należy jednak pamiętać, że podczas transportu, składowania, rozwoju, ilość piasku zmieni się znacząco. Dlatego zaleca się pomnożenie wymaganej ilości materiału przez 1,1-1,3, w zależności od przeznaczenia surowców i technologii ich przechowywania.

Podstawy obliczania tonażu piasku wm 3

Podczas pracy z tłumaczeniem z jednej wartości na drugą należy pamiętać, że dwa parametry wpływają na to, ile kostki piasku waży.

 • zagęszczenie i wilgotność materiału;
 • gęstość surowców.

W drobnoziarnistych piaskach kamiennych występuje wiele zanieczyszczeń, które silnie zagęszczają surowce. W tym przypadku gęstość materiału będzie w zakresie 1700-1800 kg / m3. Aby określić, ile kostki piasku waży, należy pomnożyć gęstość surowców przez objętość.

Tak więc nie było tak trudno dowiedzieć się, jak zamienić metry sześcienne na tonaż. Najważniejsze to znać kilka parametrów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 42 = 49